บางครั้งการมีความเชื่อก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้ามันเป็...