เบื่อไหมคะกับการที่พยายามทำตัวดี แต่บางครั้งสิ่งที่ได้ก...