กะเพรานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูสิ้นคิด เวลาที่เราไปกินอา...