ทรงผมนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้หญิงเลยก็ว...