บางทีเราก็มีเรื่องมากมายที่อยากจะพูดออกไป แต่ทว่าเรากลั...