บางทีนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกของเรา ออกมาใ...