การช่วยเหลือคนอื่นนั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีก็ต...