อย่าคิดที่จะกลัวการ “เริ่มต้นใหม่” เพราะบางครั้งสิ่งใหม...