ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงเกณฑ์ทหาร คือเวลาที่ชายไทยทั้งหลายต...