คนรักกันมีกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ ...