บางทีเราก็แอบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคนที่เขาเข้ามาในชีวิต...