วันนี้เรามีเมนูสำหรับคนชอบไข่มาแนะนำค่ะ นั่นก็คือ “ไข่ต...