บางทีการจะคบใครสักคน เราก็ควรที่จะเลือกนิสัยใจคอ ความเข...