คนที่ไม่ได้รักเรา ต่อให้เราพยายามทุ่มเทแค่ในมันก็คงจะยิ...