ความสัมพันธ์ที่หลายๆคนอาจจะพบเจอมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คื...