“พูดดีเป็นศรีแก่ปาก” คำนี้ยังใช้ได้เสมอสำหรับสังคมปัจจุ...