ข้าวมันไก่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่หาทานได้ตามร้านทั่วไป แต...