โรคซึมเศร้านั้นถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตเป็นอย่างมาก ...