ใครเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูง หรือเคยรู้จักคนที่มีโลกส่วนตั...