เชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะเคยรู้สึกอาการเหล่านี้มาก่อน ซึ...