จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชายนั้นชอบผู้หญิงหน้าตาดีและสวยแต...