เพื่อนกันบางครั้งก็อาจจะมีมุมที่ด่ากันหรือพูดจาไม่ดีใส่...