ในตอนที่เรามีความสุข เราอาจจะมองอะไรเห็นไม่ชัด เพราะเรา...