อาการหลงตัวเองนั้น ไม่ว่าใครก็ล้วนแล้วแต่ต้องเคยเป็นกัน...