หลายๆครั้งเราอาจพยายามทุ่มเทหรือพยายามแก้ไขอะไรบางอย่าง...