การแซะนั่นก็คือการแขวะชนิดหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ใส่...