บางครั้งการที่เราไม่ชอบใครสักคนแล้วปล่อยให้เขาเข้ามาในช...