“การเลิกลา” คงไม่มีใครอยากจะพบกับคำๆ นี้ในชีวิตคู่หรอก ...