การที่จะรักกันนั้นถือว่ายากมากพอแล้ว แต่ว่าการที่จะรักษ...