ความรักนั้นมันไม่ได้จำกัดที่ลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว...