โรค Nomophobia หรือโรคกลัวการขาดมือถือ คือโรคที่เกิดขึ้...